ISO 45001 standartı Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) tərəfindən hazırlanmış və əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemini təmin edən beynəlxalq standartdır.
ISO 45001 standartı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyinin idarə edilməsinə sistemli yanaşma təmin edir. O, təşkilatlara potensial təhlükələri müəyyən etməyə, riskləri qiymətləndirməyə və müvafiq nəzarəti həyata keçirməyə kömək edir.
ISO 45001 standartında müəyyən edilmiş tələblər təşkilatların təhlükəsiz və sağlam iş mühitinə malik olmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Standart təşkilatlardan tələb edir:
 
• Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi siyasətinin yaradılması
• Siyasətə əsaslanan məqsədlər və hədəflərin haızrlanması
• Məqsəd və hədəflərə nail olmaq üçün proqramın həyata keçirilməsi
• Proqramı izləmək, nəzərdən keçirmək və təkmilləşdirmək üçün sistemin yaradılması
• Proqramı həyata keçirmək üçün resursları, o cümlədən işçi heyəti və materialları təmin etməsi
• Proqram üzrə kadrların hazırlanması və maarifləndirilməsi
• Proqram haqqında məlumat və ünsiyyətin təyin edilməsi
• İşçi heyəti və ətraf mühiti qorumaq üçün təhlükəli fəaliyyətlərin idarə edilməsi
• Fövqəladə hallara hazırlıq və cavab planlarının təmin edilməsi
• Proqramın effektivliyinə nəzarət edilməsi və nəzərdən keçirilməsi
 
ISO 45001 standartı ilə sertifikatlaşdırılmış təşkilatlar təhlükəsizlik və sağlamlıq məsələlərinə sadiqliklərini nümayiş etdirirlər. Effektiv əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemini tətbiq etməklə təşkilatlar qəza potensialını azalda, işçilərin sağlamlığını yaxşılaşdıra və təhlükəsiz və sağlam iş mühiti yarada bilərlər.
Onlayn chat
X