ISO/IEC 17025 laboratoriyaların idarə edilməsi və istismarı üzrə təlimat verən beynəlxalq standartdır. Standart laboratoriyaların texniki səriştəsini təsdiqləmək və laboratoriya xidmətlərinin ən yüksək keyfiyyətdə olmasını təmin etmək üçün istifadə olunur.
 
ISO/IEC 17025 laboratoriyaların öz bacarıqlarını nümayiş etdirmək üçün cavab verməli olduğu texniki və idarəetmə tələblərini müəyyən edir.

Standart 5 əsas bölməyə bölünür. Bu bölmələr laboratoriyanın ümumi tələblərini, texniki tələbləri, idarəetmə sisteminin tələblərini, keyfiyyət idarəetmə sisteminə tələbləri və akkreditasiya tələblərini əhatə edir.
 
- Laboratoriyanın ümumi tələbləri yerinə yetirilməli olan hüquqi, təşkilati və kadr tələblərini əhatə edir. Bura lazımi ixtisaslar, təcrübə və kadrlar üçün təlim və müvafiq infrastruktur və avadanlıqlara ehtiyac daxildir.
 
- Laboratoriyanın texniki tələblərinə metod və prosedurların seçilməsi və təsdiqlənməsi, kalibrləmə və ölçmələrin yerinə yetirilməsi, nəticələrin nəzərdən keçirilməsi daxildir. Bu tələblər laboratoriyanın fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə səlahiyyətli olmasını təmin edir.
 
- İdarəetmə sisteminin tələblərinə laboratoriyanın planlaşdırılması, həyata keçirilməsi və istismarı daxildir. Buraya resursların və personalın idarə edilməsi, prosedurların və siyasətlərin işlənib hazırlanması, keyfiyyət sistemlərinin yaradılması və saxlanması daxildir.
 
- Keyfiyyət idarəetmə sisteminin tələblərinə keyfiyyət sisteminin tətbiqi və keyfiyyət təminatı prosedurlarının və proseslərinin inkişafı daxildir. Buraya laboratoriya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, düzəldici və profilaktik tədbirlərin işlənib hazırlanması daxildir.
 
- Nəhayət, akkreditasiya tələbləri akkreditasiya orqanının tələblərini və qiymətləndirmə meyarlarını əhatə edir. Buraya laboratoriyanın texniki səriştəsinin qiymətləndirilməsi, laboratoriyanın keyfiyyət sisteminin sənədləşdirilməsi və laboratoriya avadanlıqlarının qiymətləndirilməsi daxildir.
Onlayn chat
X