ISO 22000-in tətbiqi qida sektorunda olan müəssisələr üçün bir sıra üstünlüklər təklif edir:

1. Təkmilləşdirilmiş Qida Təhlükəsizliyi
ISO 22000-in tətbiqi qida məhsullarının istehlak üçün təhlükəsiz olmasını təmin edir. O, qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi üçün əsas tələbləri əks etdirir və müəssisələrə məhsulları ilə bağlı hər hansı potensial təhlükələri müəyyən etməyə və nəzarət etməyə kömək edir. Standart həmçinin müəssisələrə qida məhsullarının müxtəlif normativ tələblərə və müştəri gözləntilərinə cavab verməsini təmin etməyə kömək edir.
 
2. Təkmilləşdirilmiş Səmərəlilik
ISO 22000 idarəetmə sisteminin tətbiqi müəssisələrə əməliyyatlarının səmərəliliyini artırmağa kömək edir. O, qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsinə sistemli yanaşma tələblərini müəyyən edir ki, bu da müəssisələrə məhsulları ilə bağlı potensial riskləri müəyyən etməyə və aradan qaldırmağa kömək edir. Standart həmçinin müəssisələrin öz əməliyyatlarına müntəzəm olaraq nəzarət etmək və nəzərdən keçirmək üçün lazımi sistemlərə malik olmasını təmin edir.
 
3. Artan Müştəri Məmnuniyyəti
ISO 22000 sistemi müəssisələrə müştəri məmnuniyyətini artırmağa kömək edir. Məhsullarının standartda göstərilən qida təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verməsini təmin etməklə, müəssisələr müştəriləri arasında inam və etibar yarada bilərlər. Bu da öz növbəsində əlaqələrin yaxşılaşmasına və satışların artmasına səbəb ola bilər.
 
4. Qlobal tanınma
ISO 22000 qlobal səviyyədə tanınmış standartdır və bütün dünya üzrə müəssisələr tərəfindən geniş şəkildə qəbul edilir. Bu o deməkdir ki, standartı tətbiq edən müəssisələr tətbiq etməyənlərə nisbətən üstünlüyə malik olacaqlar, çünki onlar standartın tələblərinə cavab verən qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminə malik kimi tanınacaqlar. Bu, bütün dünyada biznes üçün yeni imkanlar yarada bilər.
 
Onlayn chat
X